Pengar förändrar allt

Den japanska finanskrisen


skrivet den 24 okt av Admin, klockan:13:35
En stor finanskris ägde rum i Japan 1992. Vissa hävdar i och för sig att den här krisen fortfarande pågår men det råder det säker delade meningar kring. Men det som hände när den här krisen inleddes var att det egentligen redan 1991 blev ett ras på aktiemarknaden som gjorde att aktiemarknaden föll med ungefär 40 procent. Detta var alltså vad som hände redan 1991 och 1992 bara fortsatte det att rasa ännu mer. Totalt under hela den här krisen så rasade den japanska börsen med nästan 65%. den här krisen inleddes på den japanska fastighetsmarknaden och detta häll i sig under många år fram till 2007 och det är därför som vissa menar att den här krisen pågår än idag. Faktum är att det först under 2007 så började vissa fastighetsvärden att öka igen. Sedan kom ju en till finanskris året därpå och priserna sjönk igen.

Just nu värderat 2.5 av 48 människor

 • Currently 2,46817/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Mexiko


skrivet den 20 okt av Admin, klockan:13:35
En liknande kris som den som hände i Asien och som jag skrev om i det förra inlägget har också skett i Mexiko under 1994-1995. Bland annat dessa kriser har gjort ett problem synligt och det nämligen att det är svårt att få utvecklingsländer upp på fötter igen. Det är svårt för dessa länder att ta igen sig efter en finanskris. Innan kriserna så hade man sagt att båda dessa områden var bra att investera i eftersom tillväxten hade varit så hög. Och i och med detta så kom en del utländska investerare hit för att göra affärer men det som händer i sådana här situationer är att det även kommer en hel del risktagare. Det som Mexiko gjorde när detta skedde var att de ville säkra sin egen valuta så de höjde sin ränta och detta gjorde att det började spekuleras på valutamarknaden och till slut så kollapsade valutan, både i Mexiko men även i Thailand när vi talar om Asienkrisen.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Asienkrisen


skrivet den 15 okt av Admin, klockan:13:33
Asienkrisen är en kris som ägde rum i Östasien mellan åren 1997-1998. Den här krisen påverkade många länder i Asien negativt framför allt de lände som kallas för östasiatiska tigrar, det vill säga Sydkorea, Singapore, Thailand och Hong Kong. Alla dessa lände var länder som det hade gått väldigt bra för under större del 1990-talet. Dessa länder hade alltså haft mycket hög tillväxt. Den här krisen påverkade tillgångspriser mycket negativt både på aktiemarknaden och valutamarknaden. Man kan säga att den här krisen började med att värdet av baht, alltså den thailändska valutan, kraftigt sjönk. I princip så förlorade bahten 25% av sitt värde på bara en dag och det är väldigt mycket. Av den här krisen så kan man verkligen säga att Thailand, Indonesien och Sydkorea vad de länder som drabbades hårdast men även Filippinerna, Hong Kong, Laos och Malaysia drabbades. Det finns andra länder så som Singapore och Kina till exempel som också blev drabbade men detta var i jämförelse inte alls lika mycket.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Depressionen


skrivet den 14 okt av Admin, klockan:13:33
Depressionen är namnet på en finanskris som ägde rum i USA i slutet av 1920-talet, närmare bestämt 1929. Den här finanskrisen uppkom efter att det hade blivit en så kallad boom på aktiemarknaden. Den här boomen innebar att kurserna värde plötsligt och mycket snabbt steg till det dubbla och naturligtvis så började spekulationer i samband med detta. Så det som hände var börsen rasade i slutet av 1929 och i början av 1930 så var aktierna bara värda ungefär 10 procent av det de var värda innan. En stor osäkerhet spreds på finansmarknaden vilket ledde till att det blev sämre möjligheter att låna och det blev även naturligtvis svårt att investera säkert. Den här krisen löstes så småningom genom olika politiska ingripanden men det var inte enkelt. Detta kanske är en av de mest kända historiska finanskriserna och jag minns att jag läste om den här krisen när jag gick i skolan.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Bankkriser sedan 1980


skrivet den 12 okt av Admin, klockan:13:32
80-talet var ett speciellt årtionde i och med att det då uppstod ett flertal olika bankkriser i olika länder runt om i världen. Någon gång i mitten av 80-talet så blev det en ökad konkurrens mellan bankerna och risktagandet ökade. Detta ledde till att världsekonomin drabbades av inflation och medförde till en höjning av räntan. I och med allt detta så blev det lättare att ta lån vilket betyder och innebär att risktagandet ökar. Och sedan i slutet av 80-talet så sänktes priserna kraftigt vilket ledde till att bankerna inte fick tillbaka sina utlånade pengar. Resultatet av allt detta blev alltså att de olika regeringarna var tvungen att gå in i borgen för att bankerna skulle kunna räddas. Ett exempel på ett lands finanskris där bankväsendet kostade mest att rädda är Argentina. Argentina drabbades av en hård finanskris mellan 1980-1982 och detta är den första krisen som jag hörde talas om.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Finanskris i Sverige


skrivet den 10 okt av Admin, klockan:13:31
Den kanske mest kända finanskrisen är de kris som ägde rum mellan 1990-1994. Den här krisen berörde framför allt fastighetsmarknaden och finansmarknaden men den berörde också bankerna. Vad den här krisen berodde på och varför den uppstod är till största del på grund av att kreditmarknadsreglerna för bostadsmarknaden ändrades men även att man vid den här tidpunkten gick från en fast till en rörlig växelkurs. Krisen drabbade hårdast de kommersiella fastigheterna och gjorde att dessa sjönk i värde med så mycket som två tredjedelar. Men detta avspeglade sig senare även på villor och bostadsrätter som också sjönk kraftigt i värde. Så man kan säga att de som drabbades hårdast var de som ägde sina bostäder och som under den här tiden kraftigt sjönk i värde. Ända fram till 1990-talet kan man säga att Sverige var ett ev de få länder som var skonat från olika finanskriser men detta kom att ändras på bara något år.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Prisrevolutionen


skrivet den 08 okt av Admin, klockan:13:31
Den äldsta och första finanskrisen som man känner till Europa är en kris som man brukar kalla för prisrevolutionen. Den ägde rum någon gång under 1500 och 1600-talet. Orsaken till krisen tros ha varit en prisstegring någon gång i slutet av 1400-talet. Denna prisstegring tror man orsakades av en befolkningsökning, en expanderande världshandel och devalvering av penningen, det vill säga nedskrivning av en valuta. Vid den här tiden så stod olika valuta i olika kurs och detta ledde till en valutaspekulation vilket inte så oväntat ledde till att priserna steg. Den här finanskrisen var stor och den var också orsaken till att samhällsstrukturen skakades om rejält i Europa. Detta vet man inte minst i och med att man i England i samband med detta införde den första fattigvårdslag. Den här finanskrisen gjorde att många länder gick i regeringskonkurs. Ett av dessa länder var bland annat Spanien.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Kännetecken


skrivet den 06 okt av Admin, klockan:13:30
I den här delen tänkte jag närmare förklara vad som kännetecknar en finanskris och vad det kan bero på att en sådan uppstår. Det första som man kan nämna är att det främsta kännetecknet för en finanskris är att man märker att det för investerare och kreditgivare blir svårare att hitta kunder samt att det blir svårt att identifiera olika bra investeringar och projekt. Man brukar tala om fyra olika anledningar till att en finanskris uppstår och dessa kommer jag att skriva om nedan:
 1. räntorna höjs i och med att det nästan uteslutande är risktagare som tar lån
 2. det blir oroligt på finansmarknaden då det blir svårt att göra riskbedömningar
 3. värdeminskning eller att tillgångarna är mycket små i förhållande till utgifterna
 4. kriser i banker eller problem i bankväsendet
Det är dessa fyra aspekter som man pratar om när en finanskris uppstår men det finns säkert ännu fler aspekter som spelar in.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Finanskris


skrivet den 02 okt av Admin, klockan:13:29
Det jag tänker börja med här är att skriva om vad en finanskris är för något. En finanskris brukar också ibland kallas för ekonomikris och detta kan vara bra att känna till eftersom båda begreppen används när man läser om det. En finanskris innebär helt enkelt att värdet på tillgångar minskar kraftigt och snabbt och det man kan märka är att banker och andra företag går i konkurs. Precis innan en finanskris så är det oftast så att det uppstår ett börsras och innan detta händer så brukar man prata om att en bubbla spricker. Det här är ett uttryck som jag tror att det flesta av oss har hört någon gång. Detta i slutändan leder till en stor kris som man kallas för ekonomisk kris eller finanskris som leder till en stor arbetslöshet, mycket fattigdom och andra sociala missförhållanden. En finanskris innefattar ofta en bankkris men det kan också visa sig i form av en valutakris.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Den här bloggen


skrivet den 01 okt av Admin, klockan:13:26
Jag tycker om ekonomi och har alltid gjort det. Världsekonomi i synnerhet tycker jag är mycket intressant och därför har jag alltid hållit mig uppdaterad om allt som har med det att göra. Media lägger stor fokus på finanskriser i världen och detta hör vi i princip alltid något om på tv eller radio till exempel. Jag kommer att dela med mig av detta intresse i den här bloggen där jag först kommer att fokusera på och förklara vad en finanskris är samt vad det innebär och inte minst vad det är som gör att det uppstår en sådan och sedan kommer jag att beskriva och skriva om några av de mest kända historiska finanskriserna eller finanshändelserna som har hänt både för länge sedan men också några som ligger lite mer i vår tid så att säga. Jag hoppas att jag ska kunna förmedla mitt intresse och få er intresserade av detta ämne genom den här bloggen.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5